Sköterskor

Stina Spåman Frödin

Chefssjuksköterska

08-616 94 91

Åsa Klingström

Astma/KOL-sjuksköterska

08-616 94 92

Ann Jansson

Mottagningsköterska, telefonsköterska & distriktssköterska

Martti Keinänen

Undersköterska

Anna Nylander

Distriktssköterska

08-616 94 10
11.30-12.00

Ros-Mari Olsson

Distriktssköterska

08-616 94 10
11.30-12.00

Jessica Bergman

Distriktssköterska

08-616 94 10
11.30-12.00

Anna Lindberg

Sjuksköterska

08-616 94 10
11.30-12.00

Daphne Miglis

Mottagningssköterska & telefonsköterska

Viivi Vaha

Distriktssköterska

08-616 94 10
11.30-12.00

Jessica Vuori

Distriktssköterska

08-616 94 10
11.30-12.00

Klara Björkqvist

Sjuksköterska

08-616 94 10
11.30-12.00

Carolina Holm

Mottagningssköterska & telefonsköterska

Charlotta Edlund

Sjuksköterska

08-616 94 10
11:30-12:00

Kristina Ehrs Dubowska

Mottagningssköterska & telefonsköterska

Annia Berglund

Mottagningssköterska, telefonsköterska & sjuksköterska

Sofia Åhlander

Mottagningssköterska & telefonsköterska

Malin Sjödin

Mottagningssköterska & telefonsköterska

Yvonne Eriksson

Sjuksköterska

08-616 94 10
11.30-12.00

Irene Wikström

Diabetessköterska

08-616 94 90
mån-fre 08.00-08.30

Camilla Stenberg

Mottagningssköterska & telefonsköterska

Jessica Johansson

Mottagningssköterska & telefonsköterska

Alice Almqvit

Mottagningssköterska & telefonsköterska

Annika Hedlund

Mottagningssköterska & telefonsköterska

Söka vård eller vila hemma?

 

 

Behöver du lämna återbud?

Ring dygnet runt till vår telefonsvarare på telefonnummer 08 – 658 19 26

OBS! Avbokning ska ske senast 24 timmar före besökstiden.

Mässlingutbrott

Just nu är det ett begränsat utbrott av mässling i Västra Götaland. Om du har vaccinerats mot mässling eller redan haft sjukdomen behöver du inte vaccinera dig igen.

Om du är osäker på om du blev vaccinerad som barn:

  • Du kan få vaccin på vaccinationsmottagningar. Exempelvis på Svea Vaccin, Ringvägen 113, 08-550 035 98

Vår miljöpolicy

Vi strävar efter att göra vår personal medveten om miljöfrågor genom utbildning & samverkan med omgivande samhälle.

Läs vår miljöpolicy