Sköterskor

Stina Spåman Frödin

Chefssjuksköterska

08-616 94 91

Åsa Klingström

Astma/KOL-sjuksköterska

08-616 94 92

Ann Jansson

Mottagningsköterska, telefonsköterska & distriktssköterska

Frida-Lo Dieckhoff

Distriktssköterska

08-616 94 10
11:30-12:00

Martti Keinänen

Undersköterska

Anna Nylander

Distriktssköterska

08-616 94 10
11:30-12:00

Ros-Mari Olsson

Distriktssköterska

08-616 94 10
11:30-12:00

Jessica Bergman

Distriktssköterska

08-616 94 10
11:30-12:00

Camilla Stenberg

Mottagningssköterska, telefonsköterska & sjuksköterska

Jessica Johansson

Mottagningssköterska, telefonsköterska & sjuksköterska

Viivi Vaha

Distriktssköterska

08-616 94 10
11:30-12:00

Jessica Vuori

Distriktssköterska

08-616 94 10
11:30-12:00

Klara Björkqvist

Sjuksköterska

08-616 94 10
11:30-12:00

Carolina Holm

Mottagningssköterska, telefonsköterska & sjuksköterska

Charlotta Edlund

Sjuksköterska

08-616 94 10
11:30-12:00

Kristina Ehrs Dubowska

Mottagningssköterska, telefonsköterska & sjuksköterska

Annia Berglund

Mottagningssköterska, telefonsköterska & sjuksköterska

Sofia Åhlander

Mottagningssköterska, telefonsköterska & sjuksköterska

Malin Sjödin

Mottagningssköterska, telefonsköterska & sjuksköterska

Yvonne Eriksson

Sjuksköterska

08-616 94 10
11:30-12:00

Irene Wikström

Diabetessköterska

08-616 94 90
mån-fre 08:00-08:30

Vår miljöpolicy

Vi strävar efter att göra vår personal medveten om miljöfrågor genom utbildning & samverkan med omgivande samhälle.

Läs vår miljöpolicy

Behöver du lämna återbud?

Ring dygnet runt till vår telefonsvarare på telefonnummer 08 – 658 19 26

OBS! Avbokning ska ske senast 24 timmar före besökstiden.