Verksamheten

Rosenlunds Vårdcentral finns till för dig

Rosenlunds Vårdcentral drivs på uppdrag av Stockholms Läns Landsting. Vi finns på Tideliusgatan 12, 4 tr, i fd Rosenlunds Sjukhus. I samma hus har vi tillgång till röntgen, laboratorium,  sjukgymnastik, arbetsterapi, dietist, kiropraktor samt öron-, hud- och gynekologspecialister.

Vi använder oss av ett datoriserat telefonsystem. När du ringer upp får du besked om vilken tid vi ringer tillbaka och det blir ingen onödig väntan i telefon.

Vår miljöpolicy

Vi strävar efter att göra vår personal medveten om miljöfrågor genom utbildning & samverkan med omgivande samhälle.

Läs vår miljöpolicy

Behöver du lämna återbud?

Ring dygnet runt till vår telefonsvarare på telefonnummer 08 – 658 19 26

OBS! Avbokning ska ske senast 24 timmar före besökstiden.