Intyg, hälsokontroll & avgifter

Intyg

Behöver du få ett intyg utfärdat, kontakta din läkare eller ring telefonsköterskorna på telefonnummer: 616 94 00.

Besöket som leder till att ett intyg utfärdas ska alltid betalas på plats. Vi tar endast emot hos oss listade patienter. Intyg/hälsokontoll är inte högkostnadskortberättigat.

Patientavgifter

Samma patientavgifter som Stockholms Läns Landstinget satt upp:

Sjukvård är avgiftsfri för barn och ungdomar under 18 år.  Högkostnadsskyddet ligger på 1 100:-

Glöm inte ta med legitimation.

Söka vård eller vila hemma?

 

 

Behöver du lämna återbud?

Ring dygnet runt till vår telefonsvarare på telefonnummer 08 – 658 19 26

OBS! Avbokning ska ske senast 24 timmar före besökstiden.

Mässlingutbrott

Just nu är det ett begränsat utbrott av mässling i Västra Götaland. Om du har vaccinerats mot mässling eller redan haft sjukdomen behöver du inte vaccinera dig igen.

Om du är osäker på om du blev vaccinerad som barn:

  • Du kan få vaccin på vaccinationsmottagningar. Exempelvis på Svea Vaccin, Ringvägen 113, 08-550 035 98

Vår miljöpolicy

Vi strävar efter att göra vår personal medveten om miljöfrågor genom utbildning & samverkan med omgivande samhälle.

Läs vår miljöpolicy