Intyg, hälsokontroll & avgifter

Intyg

Behöver du få ett intyg utfärdat, kontakta din läkare eller ring telefonsköterskorna på telefonnummer: 616 94 00.

Besöket som leder till att ett intyg utfärdas ska alltid betalas på plats. Vi tar endast emot hos oss listade patienter. Intyg/hälsokontoll är inte högkostnadskortberättigat.

Patientavgifter

Samma patientavgifter som Stockholms Läns Landstinget satt upp:

Sjukvård är avgiftsfri för barn och ungdomar under 18 år.  Högkostnadsskyddet ligger på 1 100:-

Glöm inte ta med legitimation.

Vår miljöpolicy

Vi strävar efter att göra vår personal medveten om miljöfrågor genom utbildning & samverkan med omgivande samhälle.

Läs vår miljöpolicy

Behöver du lämna återbud?

Ring dygnet runt till vår telefonsvarare på telefonnummer 08 – 658 19 26

OBS! Avbokning ska ske senast 24 timmar före besökstiden.