Intyg, hälsokontroll & avgifter

Intyg

Behöver du få ett intyg utfärdat, kontakta din läkare eller ring telefonsköterskorna på telefonnummer: 616 94 00.

Besöket som leder till att ett intyg utfärdas ska alltid betalas på plats. Vi tar endast emot hos oss listade patienter. Intyg/hälsokontoll är inte högkostnadskortberättigat.

Patientavgifter

Samma patientavgifter som Stockholms Läns Landstinget satt upp:

Sjukvård är avgiftsfri för barn och ungdomar under 18 år.  Högkostnadsskyddet ligger på 1 100:-

Glöm inte ta med legitimation.

Söka vård eller vila hemma?

 

 

Behöver du lämna återbud?

Ring dygnet runt till vår telefonsvarare på telefonnummer 08 – 658 19 26

OBS! Avbokning ska ske senast 24 timmar före besökstiden.

Råd till patienter vid värmebölja

Gamla och barn är särskilt känsliga för värme. Att dricka mycket vatten, smörja in sig med solskyddsmedel och att ha skyddande tunna kläder är de viktigaste råden att förmedla till patienter under värmeböljan. Läs mer hos Folkhälsomyndigheten här >>

Vår miljöpolicy

Vi strävar efter att göra vår personal medveten om miljöfrågor genom utbildning & samverkan med omgivande samhälle.

Läs vår miljöpolicy