Miljöpolicy

  • Rosenlunds Vårdcentral följer tillämplig miljölagstiftning och föreskrifter liksom övriga miljökrav som Rosenlunds Vårdcentral berörs av.
  • I syfte att förebygga och minska vår miljöpåverkan, väger vi in miljöaspekter vid läkemedelsförskrivning, samt strävar mot minskad mängd förbrukningsmateriel, där papper är en betydande del.
  • Vi arbetar för att höja miljömedvetenheten hos alla medarbetare genom utbildning och information.
  • Rosenlunds Vårdcentrals miljöarbete förbättras genom att våra miljömål utvärderas och följs upp regelbundet.
  • I kontakt med patienter, anhöriga, färdtjänst, apotek, leverantörer och andra intressenter strävar vi efter att i möjligaste mån agera miljömedvetet.
  • Rosenlunds Vårdcentral har ett certifierat miljöledningssystem.

Ladda ner Rosenlunds Vårdcentrals Miljöcertifikat

NYHET, DROP-IN LÄTTAKUT

På vår datorstödda lättakut kan du söka vård för enklare akuta åkommor. Ni behöver inte boka tid innan utan är välkommen under Lättakutens öppettider: 8:00-11:30.

För mer information och registrering kan du klicka här.

Influensavaccin

INFLUENSAVACCINET ÄR SLUT HOS OSS FÖR SÄSONGEN. 

Vi hänvisar till 1177, där du kan få information om vilka mottagningar som har vaccin.

För mer information klicka på bilden.

Söka vård eller vila hemma?

 

 

Behöver du lämna återbud?

Ring dygnet runt till vår telefonsvarare på telefonnummer 08 – 658 19 26

OBS! Avbokning ska ske senast 24 timmar före besökstiden.

Vår miljöpolicy

Vi strävar efter att göra vår personal medveten om miljöfrågor genom utbildning & samverkan med omgivande samhälle.

Läs vår miljöpolicy