Miljöpolicy

  • Rosenlunds Vårdcentral följer tillämplig miljölagstiftning och föreskrifter liksom övriga miljökrav som Rosenlunds Vårdcentral berörs av.
  • I syfte att förebygga och minska vår miljöpåverkan, väger vi in miljöaspekter vid läkemedelsförskrivning, samt strävar mot minskad mängd förbrukningsmateriel, där papper är en betydande del.
  • Vi arbetar för att höja miljömedvetenheten hos alla medarbetare genom utbildning och information.
  • Rosenlunds Vårdcentrals miljöarbete förbättras genom att våra miljömål utvärderas och följs upp regelbundet.
  • I kontakt med patienter, anhöriga, färdtjänst, apotek, leverantörer och andra intressenter strävar vi efter att i möjligaste mån agera miljömedvetet.
  • Rosenlunds Vårdcentral har ett certifierat miljöledningssystem.

Ladda ner Rosenlunds Vårdcentrals Miljöcertifikat

Söka vård eller vila hemma?

 

 

Behöver du lämna återbud?

Ring dygnet runt till vår telefonsvarare på telefonnummer 08 – 658 19 26

OBS! Avbokning ska ske senast 24 timmar före besökstiden.

Råd till patienter vid värmebölja

Gamla och barn är särskilt känsliga för värme. Att dricka mycket vatten, smörja in sig med solskyddsmedel och att ha skyddande tunna kläder är de viktigaste råden att förmedla till patienter under värmeböljan. Läs mer hos Folkhälsomyndigheten här >>

Vår miljöpolicy

Vi strävar efter att göra vår personal medveten om miljöfrågor genom utbildning & samverkan med omgivande samhälle.

Läs vår miljöpolicy