Miljöpolicy

  • Rosenlunds Vårdcentral följer tillämplig miljölagstiftning och föreskrifter liksom övriga miljökrav som Rosenlunds Vårdcentral berörs av.
  • I syfte att förebygga och minska vår miljöpåverkan, väger vi in miljöaspekter vid läkemedelsförskrivning, samt strävar mot minskad mängd förbrukningsmateriel, där papper är en betydande del.
  • Vi arbetar för att höja miljömedvetenheten hos alla medarbetare genom utbildning och information.
  • Rosenlunds Vårdcentrals miljöarbete förbättras genom att våra miljömål utvärderas och följs upp regelbundet.
  • I kontakt med patienter, anhöriga, färdtjänst, apotek, leverantörer och andra intressenter strävar vi efter att i möjligaste mån agera miljömedvetet.
  • Rosenlunds Vårdcentral har ett certifierat miljöledningssystem.

Ladda ner Rosenlunds Vårdcentrals Miljöcertifikat

Söka vård eller vila hemma?

 

 

Behöver du lämna återbud?

Ring dygnet runt till vår telefonsvarare på telefonnummer 08 – 658 19 26

OBS! Avbokning ska ske senast 24 timmar före besökstiden.

Mässlingutbrott

Just nu är det ett begränsat utbrott av mässling i Västra Götaland. Om du har vaccinerats mot mässling eller redan haft sjukdomen behöver du inte vaccinera dig igen.

Om du är osäker på om du blev vaccinerad som barn:

  • Du kan få vaccin på vaccinationsmottagningar. Exempelvis på Svea Vaccin, Ringvägen 113, 08-550 035 98

Vår miljöpolicy

Vi strävar efter att göra vår personal medveten om miljöfrågor genom utbildning & samverkan med omgivande samhälle.

Läs vår miljöpolicy