Mottagningar

Läkarmottagning

Lättakut

Rosenlunds Vårdcentrals tidsbokade lättakut till läkare är bemannad alla vardagar mellan klockan 09.00-11.00.

Du som har något av nedanstående besvär är välkommen att ringa 08-616 94 00 mellan 08.00-17.00 och anmäla dig till lättakuten för ett kort akutbesök.
Vi tar emot dig i mån av plats efter bedömning av vårdpersonal.

Observera att det är begränsat antal tider och att viss väntetid kan förekomma.

Hit kan du komma med enklare besvär som:

  • Akuta luftvägssymtom, till exempel ont i halsen
  • Hudbesvär
  • Akuta sårskador
  • Akuta öron besvär
  • Urinvägsinfektion
  • Allergiska reaktioner (ej utredning) och insektsbett
  • Akuta recept
  • Akuta fallskador och vrickningar

Husläkarmottagning

För utredning av långvariga besvär, uppföljning av kroniska sjukdomar, utfärdande/förlängning av intyg till exempel sjukintyg, körkortsinnehav o s v.
Ring för tidsbokning på telefon 08-616 94 00.

Prickmottagning

Torsdagar kl 8:15 – 9:15 för bedömning av hudförändringar. Ring 08-616 94 00 för tidsbokning.

Hemsjukvård

För patienter som inte kan ta sig till vårdcentralen och som är i behov av frekvent kontakt med vården.

Distriktssköterskemottagning

Du kan boka tid t ex för blodtrycksmätningar, såromläggningar, vaccinationer, injektioner, utprovning av inkontinenshjälpmedel samt kompressionsstrumpor.

För att slippa telefonkö kan du boka/omboka/avboka till distriktssköterskan via webbtidbok genom att logga in på 1177.se med e-legitimation. Annars kan du ringa 08-616 94 00.

Diabetesmottagning

Utredning och uppföljning av diabetes mellitus hos specialiserad diabetessköterskan. Ring för tidsbokning på telefon 08-616 94 90 måndagar och tisdagar kl 08:00-08:30.

Kol- och astmamottagning

Utredning och uppföljning av KOL och astma hos specialiserad sjuksköterska. Ring för tidsbokning på telefon 08-616 94 92.

KOL-skola

I samarbete med Rehab Södermalm och efter remiss från våra läkare kan patienter med diagnosen KOL gå en kurs för att kunna reflektera kring sin livsstil och eventuellt utföra någon/några livsstilsförändringar för att motverka sjukdomen och dess symptom. Ring för tidsbokning hos våra läkare på telefon 08-616 94 00.

Psykolog/psykoterapeut

Vi har nära samarbete med flera psykologer och psykoterapeuter. Du kan efter remiss från våra läkare få bedömning för olika psykologiska tillstånd, få stödsamtal vid kris och stress och vid behov få psykoterapi. Ring för tidsbokning hos våra läkare på telefon 08-616 94 00.

Söka vård eller vila hemma?

 

 

Behöver du lämna återbud?

Ring dygnet runt till vår telefonsvarare på telefonnummer 08 – 658 19 26

OBS! Avbokning ska ske senast 24 timmar före besökstiden.

Mässlingutbrott

Just nu är det ett begränsat utbrott av mässling i Västra Götaland. Om du har vaccinerats mot mässling eller redan haft sjukdomen behöver du inte vaccinera dig igen.

Om du är osäker på om du blev vaccinerad som barn:

  • Du kan få vaccin på vaccinationsmottagningar. Exempelvis på Svea Vaccin, Ringvägen 113, 08-550 035 98

Vår miljöpolicy

Vi strävar efter att göra vår personal medveten om miljöfrågor genom utbildning & samverkan med omgivande samhälle.

Läs vår miljöpolicy