Intyg

Behöver du få ett intyg utfärdat, kontakta din läkare eller ring telefonsköterskorna på telefonnummer: 08 616 94 00 Besöket som leder till att ett intyg utfärdas ska alltid betalas på plats. Vi tar endast emot hos oss listade patienter. Intyg/hälsokontoll är inte högkostnadskortberättigat.

Patientavgifter

De patientavgifter som Region Stockholm satt upp:
Sjukvård är avgiftsfri för barn och ungdomar under 18 år. Högkostnadsskyddet ligger på 1150:-

Glöm inte ta med legitimation.

© 2019 - Rosenlunds Vårdcentral på Södermalm