Husläkarmottagning

För utredning av långvariga besvär, uppföljning av kroniska sjukdomar, utfärdande/förlängning av intyg till exempel sjukintyg, körkortsinnehav o s v.

Prickmottagning

Fredagar kl 08:00 – 10:30 för bedömning av hudförändringar. Ring 08-616 94 00 för tidsbokning.

Distriktssköterskemottagning

Du kan boka tid t ex för blodtrycksmätningar, såromläggningar, vaccinationer, injektioner, utprovning av inkontinenshjälpmedel samt kompressionsstrumpor.

Astma/KOL-mottagning

Utredning och uppföljning av KOL och astma hos specialiserad sjuksköterska. Ring för tidsbokning på telefon 08-616 94 92.

Diabetesmottagning

Utredning och uppföljning av diabetes mellitus hos specialiserad diabetessköterska. Ring för tidsbokning på telefon 08-616 94 11 onsdagar och torsdagar kl 08:00-08:30.

Psykolog/psykoterapeut

Vi har nära samarbete med flera psykologer och psykoterapeuter. Du kan efter remiss från våra läkare få bedömning för olika psykologiska tillstånd, få stödsamtal vid kris och stress och vid behov få psykoterapi. Ring för tidsbokning hos våra läkare på telefon 08-616 94 00.

Infusionsmottagning

Äldremottagning Rosenlund vårdcentral

Äldremottagning