Influensa orsakas av virus och är mycket smittsamt. Viruset smittar genom luften och sprids framför allt om någon som är sjuk hostar eller nyser. Du kan skydda dig mot influensa genom att vaccinera dig.

När du har vaccinerat dig är du skyddad mot årets influensavirus. Skyddet varar högst ett år och nästa år kan det vara ett nytt virus som orsakar influensa. Du behöver därför vaccinera dig varje år för att vara skyddad mot det aktuella influensaviruset.

Om du redan är smittad av influensa när du vaccineras ger vaccinet inget skydd och du får inte mindre symtom av influensa. Men du blir heller inte sjukare än vad du skulle ha blivit annars.

Aktuellt

Vaccination mot influensa. Drop-in varje tisdag, onsdag och torsdag 14:00-15:00. Start 19 november.

vaccination-mot-influensa

Vissa personer rekommenderas vaccin

Vissa personer har större risk att bli allvarligt sjuka av influensa eller av en följdsjukdom till influensa. Därför rekommenderas de att vaccinera sig.

Du rekommenderas vaccin om något av följande stämmer:

 

  • Du är 65 år eller äldre.

  • Du är gravid.

  • Du har en hjärtsjukdom

  • Du har en lungsjukdom, som KOL eller svår astma.

  • Du har diabetes typ 1 eller diabetes typ 2.

  • Du har kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av en sjukdom eller en behandling.

  • Du har kronisk leversvikt eller njursvikt.

  • Du är mycket kraftigt överviktig.

  • Du har en neuromuskulär sjukdom som påverkar andningen.

  • Du har flerfunktionshinder.

Vanliga frågor

Du rekommenderas att vaccinera dig för att du inte ska bli allvarligt sjuk av influensa eller en följdsjukdom, som lunginflammation.

En stor del av de som vaccinerar sig slipper influensa. Om du ändå skulle bli sjuk dämpar vaccinet symtomen och du blir inte lika sjuk som du skulle ha blivit utan vaccinet.

För unga och medelålders människor som annars är friska är risken för följdsjukdomar av en vanlig influensa liten. De behöver därför inte vaccinera sig. Barn som i övrigt är friska behöver inte heller vaccinera sig mot vanlig influensa.

För dig som är född 1954 eller tidigare, är gravid eller har en kronisk sjukdom är det gratis att vaccinera sig mot säsongsinfluensan under vaccinationskampanjen 19 november 2019 till och med 29 februari 2020.

Du som inte tillhör någon riskgrupp men ändå vill vaccinera dig får betala själv för vaccinationen. Priset varierar, så kontakta den vaccinationsmottagning du vill gå till för att få veta vad det kostar.

Du ska inte ska ha någon pågående infektion med feber när du vaccineras. Det gör däremot ingenting om du är lite förkyld. Rådgör med läkare om du använder blodförtunnande läkemedel.

Barn under sex månader ska inte vaccineras mot influensa.

De flesta vacciner mot influensa är framställda ur hönsägg. Rådgör alltid med en läkare innan du vaccinerar dig om du är allergisk mot hönsägg eller kyckling. Det finns inget helt äggfritt influensavaccin, men äggresterna i de moderna vaccinerna är så små att risken för att få en allergisk reaktion är liten.

Rådgör med en läkare om du vet eller tror att du är allergisk mot vaccinets konserveringsämnen.

Har du tidigare fått en allergisk reaktion efter att du har vaccinerat dig ska du fråga en läkare om råd.

Vaccin som nässprej

Vaccin som ges i form av nässsprej består av ett levande försvagat influensavirus. Därför får det inte ges till barn och ungdomar med ett försvagat immunförsvar eller till dig som är gravid. Det ska inte heller ges till barn med svår astma.